седница Управног одбора Удружења

Синоћ је у Крушевцу одржана седница Управног одбора Удружења ТРИ МОРАВЕ. Присутни су били следећи чланови Управног одбора:

  • Бранко Рајчић
  • Марко Малићанин
  • Владица Ђолић
  • Небојша Алексић
  • Дејан Михајловић
  • Радован Ђорђевић

Оправдано су била одсутна два члана УО (Мина Аврамовић и Дејан Бекрић).

Дневни ред

Дневни ред су сачињавале четири тачке:

  1. Одлуке о чланарини у Удружењу и о чланарини у Савезу
  2. Ангажовање секретара Удружења
  3. Организација тока документације у оквиру Удружења
  4. Разно

Прва тачка је била, вероватно, најтежа на дневном реду. У питању су биле чланарине, које, у ова тешка времена, представљају оптерећење за чланове колико год низак био износ који је предвиђен. На другој страни, неопходно је и да Удружење уплаћује своју чланарину Савезу који је одлуку о износима чланарина донео после одлуке Удружења. Тако смо се нашли у малом раскораку до краја текуће године, али је пронађено решење које ће задовољити све захтеве.

У оквиру друге тачке ангажован је секретар Удружења. Тај посао у последњих месец дана већ обавља Саша Пауновић, и на синоћњој седници је то само озваничено. УО је исказао задовољство оним што је секретар Удруђења урадио у претходном периоду и одредио му нове задатке за наредни период.

Трећа тачка је подразумевала разраду тока документације у оквиру Удружења. Како је тренутно у току јавни позив који од подносилаца захтева, у одређеним случајевима, и прилагање виноградарског пројекта који треба да овери Удружење, то је била главна тема ове тачке. После детаљне дискусије и, на моменте, прилично бурне дискусије, решење је пронађено и донета је одговарајућа одлука.

У оквиру четврте тачке разговарало се о будућим активностима Удружења и искуствима других регионалних удрућења која су чланови Савеза. Дефинисане су неке од тема за наредну седницу Скупштине и планиране активности које нам следе у наредном периоду.

Ова седница Управног одбора Удружења одржана је у времену од 18.00 до 22.30. Донете су важне одлуке за даљи рад Удружења. Током седнице присутни су се придржавали свих мера предвиђених за спречавање ширења епидемије КОВИД-19.