Јавите нам се

Удружење произвођача вина са ознаком географског порекла ТРИ МОРАВЕ постоји због виноградара и винара. Они су га основали и сви чланови раде заједно како би унапредили производњу грожђа и вина у Србији, и како би побољшали услове живота у својим срединама. Јавите нам се да сарађујемо!

Седиште

Крушевачка 8 -10
Александровац
udruzenjetrimorave@gmail.com

Секретаријат