Простирање

Ражањско виногорје се простире на обронцима планине Буковик на истоку, до река Велике и Јужне Мораве на западу.

Обухваћене катастарске општине

Ражањско виногорје обухвата делове катастарских општина Скорица, Смиловац, Витошевац, Подгорац, Пардик, Варош, Рујиште, Црни Као, Липовац, Прасковче, Послон, Чубура, Ражањ, Мађере, Ћићевац, Радошевац, Лучина, Сталаћ, Ћићевац – град, Појате и Брачин, као и катастарске општине Шетка, Плочник и Претрковац.