Пријава за пријем у чланство

Унесите назив фирме, предузетничке радње или газдинства
Унесите име и презиме одговорног лица
Унесите своју е-маил адресу
Унесите телефон на који Вас можемо контактирати
Унесите улицу и број
Унесите место и поштански број
Унесите све што мислите да је важно уз ову пријаву
Попуњавањем и слањем ове пријаве изјављујем да сам упознат са Статутом и да прихватам права и обавезе које из њега произилазе.