Простирање

Темнићко виногорје обухвата виноградарске терене на узвишењима са десне стране Западне Мораве у њеном најнижем делу, све до састава с Јужном Моравом, као и један део побрежја који се одатле наставља, а налази се са леве стране Велике Мораве.

Обухваћене катастарске општине

Темнићко виногорје обухвата делове катастарских општина Карановац, Доњи Крчин, Пајковац, Тољевац, Церница, Орашје, Избеница, Суваја, Обреж, Горњи Катун, Бачина, Варварин – село, Маскаре и Бошњане, као и катастарске општине Горњи Крчин, Мала Крушевица, Парцане, Залоговац и Мареново.