Простирање

Параћинско виногорје обухвата релативно велики простор побрђа са десне стране Велике Мораве – од Ћићевца на југу, до границе општина Ћуприја и Деспотовац на северу.

Обухваћене катастарске општине

Параћинско виногорје обухвата делове катастарских општина Рајкинац, Дубока, Глоговац, Мали Поповић, Дражимировац, Крушар, Вирине, Исаково, Влашка, Супска, Паљане, Ћуприја – ван град, Сење, Стубица, Забрега, Буљане, Плана, Бусиловац, Дреновац, Крежбинац, Ратаре, Лебина, Плана, Лешје, Текија, Главица, Горња Мутница, Шалудовац и Параћин – ван варош, као и катастарске општине Добра Вода, Иванковац, Поповац, Батинац, Бошњане, Давидовац, Мириловац, Голубовац и Горње Видово II.