Простирање

Жупско виногорје се налази на узвишењима и брежуљкастим теренима Александровачке Жупе.

Обухваћене катастарске општине

Жупско виногорје обухвата делове катастарских општина Мрмош, Горња Злегиња, Суботица, Вражогрнци, Трнавци, Доброљубци, Игрош, Шљивово, Мала Врбница, Ботуња, Лесеновци, Ракља, Доњи Вратари, Старци – Поповци, Горњи Вратари, Латковац, Кожетин, Пуховац, Дренча, Ржаница, Веља Глава, Тулеш, Тржац, Ратаје, Братићи, Руденице, Омашница и Голубовац, Златари, Богише, Стројинци, Дупци, Лепенац, Рибари и Милентија, као и катастарске општине Велика Врбница, Велика Врбница Доња, Мала Врбница, Доњи Ступањ, Горњи Ступањ, Лаћислед, Дашница, Гаревина, Доња Злегиња, Црвена Јабука, Покрп, Парчин, Љубинци, Боботе, Стубал, Витково, Стањево, Александровац и Новаци.