Простирање

Јовачко виногорје се налази с леве стране Велике Мораве, јужно од Јагодине.

Обухваћене катастарске општине

Јовачко виногорје обухвата делове катастарских општина Мајур, Остриковац, Јовац, Дворица, Сињи Вир, Трешњевица, Рашевица, Поточац и Својново.