У оквиру својих активности Удружење произвођача вина са ознаком географског порекла ТРИ МОРАВЕ редовно реализује различите активности. Ту спадају и активности које сврставамо под одредницу пројекти.

Пројекти су отпочели од самог оснивања Удружења. Наш први пројекат је био рад на припреми и изради неопходне документације за процедуру географске заштите. У овај пројекат су били укључени скоро сви наши чланови. Најзначајнији резултат поменутог пројекта јесу географске заштите које су добиле многе винарије за велики број вина. Тиме је потврђен квалитет вина које производе чланви Удружења ТРИ МОРАВЕ.

У наредном периоду нас чека још значајних активности и пројеката. Према плану, најважнији посао се тиче озбиљног рада на сорти Прокупац, у смислу дефинисања параметара који прате финални производ – вина од Прокупца. Очекује нас рад на анализи грожђа, али и вина како би било установљено много тога што је потребно, а још увек непознато за ову сорту која треба да буде један о носилаца развоја српског винарства.

Пројекти