за ИПАРД

Рок за подношење захтева у складу са Првим јавним позивом за подношење захтева за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје за диверзификацију пољопривредних газдинстава и развој пословања, због тренутне епидемиолошке ситуације и великог интересовања корисника, продужен је до 30. октобра 2020. године, наводи се на сајту Управе за аграрна плаћања.

ИПАРД Програм Европске уније је Инструмент за претприступну помоћ у области руралног развоја. Важи за програмски период 2014. до 2020. године – достизање европских стандарда и подизање конкурентности. Програм је одобрен и од ЕУ и од Републике Србије.

Подсећамо, подношење захтева за ИПАРД подстицаје инвестицијама у рурални туризам почело је 1. јула 2020. године. Првобитни рок до кога су захтеви могли да буду поднети био је 1. октобар 2020. године.

Ако желите да се бавите сеоским, руралним, односно етно туризмом знајте да право на ИПАРД подстицаје остварује лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава као комерцијално и налази се у активном статусу: физичко лице – носилац породичног пољопривредног газдинства, предузетник и привредно друштво које је разврстано у микро или мало правно лице у складу са законом којим се уређује рачуноводство.

Информације у вези расписаног Јавног позива, доступне су на телефон Инфо-центра Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде: 011/260-79-60 или 011/260-79-61, као и Контакт центра Управе за аграрна плаћања 011/30-20-100; 011/30-20-101 и 011/30-20-118, сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова.

Извор: Управа за аграрна плаћања