Ovo je informacija koja je značajna vinarijama koje su obuhvaćene Elaboratom Tri Morave i koje mogu da podnesu zahtev za kontrolu proizvodnje vina sa geo poreklom za narednu godinu (za vina iz berbe 2021). Iz Ministarstva javljaju sledeće:

Poštovani,

Molim Vas da obavestite i podsetite članove vaših udruženja i ovlašćene korisnike zaštićenih oznaka za vina sa geo poreklom da Zahteve za kontrolu vina sa geo poreklom za 2021/22 moraju podneti do 31.10.2020. kako bi se zahtevi smatrali blagovremeno podnetim.

Takođe vas molim da im prosledite obrazac zahteva koji se nalazi u prilogu ovog mejla, a može se naći i na http://www.minpolj.gov.rs/dozvole-i-obrasci/geografsko-poreklo-vina/

Zahtev za kontrolu proizvodnje vina sa geografskim poreklom preuzeti – ovde