Prostiranje

Temnićko vinogorje obuhvata vinogradarske terene na uzvišenjima sa desne strane Zapadne Morave u njenom najnižem delu, sve do sastava s Južnom Moravom, kao i jedan deo pobrežja koji se odatle nastavlja, a nalazi se sa leve strane Velike Morave.

Obuhvaćene katastarske opštine

Temnićko vinogorje obuhvata delove katastarskih opština Karanovac, Donji Krčin, Pajkovac, Toljevac, Cernica, Orašje, Izbenica, Suvaja, Obrež, Gornji Katun, Bačina, Varvarin – selo, Maskare i Bošnjane, kao i katastarske opštine Gornji Krčin, Mala Kruševica, Parcane, Zalogovac i Marenovo.