Prostiranje

Ražanjsko vinogorje se prostire na obroncima planine Bukovik na istoku, do reka Velike i Južne Morave na zapadu.

Obuhvaćene katastarske opštine

Ražanjsko vinogorje obuhvata delove katastarskih opština Skorica, Smilovac, Vitoševac, Podgorac, Pardik, Varoš, Rujište, Crni Kao, Lipovac, Praskovče, Poslon, Čubura, Ražanj, Mađere, Ćićevac, Radoševac, Lučina, Stalać, Ćićevac – grad, Pojate i Bračin, kao i katastarske opštine Šetka, Pločnik i Pretrkovac.