Prostiranje

Paraćinsko vinogorje obuhvata relativno veliki prostor pobrđa sa desne strane Velike Morave – od Ćićevca na jugu, do granice opština Ćuprija i Despotovac na severu.

Obuhvaćene katastarske opštine

Paraćinsko vinogorje obuhvata delove katastarskih opština Rajkinac, Duboka, Glogovac, Mali Popović, Dražimirovac, Krušar, Virine, Isakovo, Vlaška, Supska, Paljane, Ćuprija – van grad, Senje, Stubica, Zabrega, Buljane, Plana, Busilovac, Drenovac, Krežbinac, Ratare, Lebina, Plana, Lešje, Tekija, Glavica, Gornja Mutnica, Šaludovac i Paraćin – van varoš, kao i katastarske opštine Dobra Voda, Ivankovac, Popovac, Batinac, Bošnjane, Davidovac, Mirilovac, Golubovac i Gornje Vidovo II.