Простирање

Левачко виногорје се налази на северозападним падинама Јухора и у горњем делу слива реке Лугомир.

Обухваћене катастарске општине

Левачко виногорје обухвата делове катастарских општина Ломница, Рековац, Урсуле, Велика Крушевица, Сиљевица, Богалинац, Жупањевац, Сибница, Калудра, Превешт, Опарић, Белушић, Секурич и Беочић, као и катастарске општине Ратковић, Цикот, Лоћика, Вукмановац, Кавадар, Рабеновац, Течић, Комаране, Мотрић, Малешево, Баре, Драгово, Лепојевић и Брајиновац.