Prostiranje

Kruševačko vinogorje se prostire na valovitim i brdskim terenima na severnoj i južnoj strani od Kruševca.

Obuhvaćene katastarske opštine

Kruševačko vinogorje obuhvata sledeće katastarske opštine:

Severni deo: delovi katastarskih opština Šanac, Gavez, Jasika, Velika Kruševica, Srnje, Krvavica, Šašilovac, Brajkovac, Konjuh, Bela Voda i Kukljin, kao i katastarske opštine Lazarevac, Komorane, Ljubava, Kamenare, Globare, Padež i Vratare.

Južni deo: delovi katastarskih opština Globoder, Pepeljevac, Trebotin, Čitluk, Lazarica, Kruševac, Štitare, Majdevo, Kupci, Šogolj, Šavrane, Gornji Stepoš, Donji Stepoš, Lipovac, Mudrakovac, Veliko Golovode, Modrica, Parunovac, Tekija, Dedina, Makrešane, Gaglovo, Kaonik, Crkvina, Dvorane, Poljaci, Zdravinje, Sušica, Belasica, Mala Reka, Krušince, Ribare, Rosica i Veliki Šinjegovac, kao i katastarske opštine Mačkovac, Pakašnica, Vučak, Gari, Cerova, Lukavac, Meševo, Doljane, Sebečevac, Malo Golovode, Kapidžija, Mali Šiljegovac, Pasjak, Bovan, Stanci, Lovci, Kobilje, Pozlata, Zubovac, Grevci i Zebica.