Prostiranje

Jagodinsko vinogorje obuhvata vinogradarske terene sa leve strane Velike Morave u neposrednoj blizini grada Jagodine.

Obuhvaćene katastarske opštine

Jagodinsko vinogorje obuhvata delove katastarskih opština Miloševo, Bagrdan – selo, Bagrdan – varošica, Lovci, Gornji Rečnik, Vranovac, Lanište, Ribnik, Bukovče, Medojevac, Dragoševac, Kolare, Glavinci, Bresje, Jagodina, Vinorača, Dragocvet, Šuljkovac, Bunar, Lukar, Slatina, Vrba, Belica, Mišević, Jošanički Prnjavor, Kalenovac i Gornje Štiplje, kao i katastarske opštine Donje Štiplje, Crnče, Siokovac, Deonica, Međureč, Kovačevac, Šantarovac i Topola.