U okviru svojih aktivnosti Udruženje proizvođača vina sa oznakom geografskog porekla TRI MORAVE redovno realizuje različite aktivnosti. Tu spadaju i aktivnosti koje svrstavamo pod odrednicu projekti.

Projekti su otpočeli od samog osnivanja Udruženja. Naš prvi projekat je bio rad na pripremi i izradi neophodne dokumentacije za proceduru geografske zaštite. U ovaj projekat su bili uključeni skoro svi naši članovi. Najznačajniji rezultat pomenutog projekta jesu geografske zaštite koje su dobile mnoge vinarije za veliki broj vina. Time je potvrđen kvalitet vina koje proizvode članvi Udruženja TRI MORAVE.

U narednom periodu nas čeka još značajnih aktivnosti i projekata. Prema planu, najvažniji posao se tiče ozbiljnog rada na sorti Prokupac, u smislu definisanja parametara koji prate finalni proizvod – vina od Prokupca. Očekuje nas rad na analizi grožđa, ali i vina kako bi bilo ustanovljeno mnogo toga što je potrebno, a još uvek nepoznato za ovu sortu koja treba da bude jedan o nosilaca razvoja srpskog vinarstva.

Projekti