Prijava za prijem u članstvo

Unesite naziv firme, preduzetničke radnje ili gazdinstva
Unesite ime i prezime odgovornog lica
Unesite svoju e-mail adresu
Unesite telefon na koji Vas možemo kontaktirati
Unesite ulicu i broj
Unesite mesto i poštanski broj
Unesite sve što mislite da je važno uz ovu prijavu
Popunjavanjem i slanjem ove prijave izjavljujem da sam upoznat sa Statutom i da prihvatam prava i obaveze koje iz njega proizilaze.