Нови правилник о подстицајима

Аутор Три Мораве

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде објавило је нови Правилник о подстицајима за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа у сектору производње вина. Правилником се ближе прописују врсте подстицаја за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа у сектору производње вина. Прописани су услови, начин остваривања права на подстицаје, образац захтева…

Објављен ИПАРД правилник за Меру 7 – рурални туризам

Аутор Три Мораве

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде објавило је Правилник о ИПАРД подстицајима за диверзификацију пољопривредних газдинстава и развој пословања којим су ближе одређени потенцијални корисници, услови за добијање средстава, износ ИПАРД подстицаја, као и поступци и потребна документацију за спровођење Мере 7 – Диверзификација пољопривредних газдинстава и развој пословања. Подршка кроз Меру 7 усмерена је на…